Spring til indhold

Undløse Skole

Mark og skov, vandhuller og åer omkranser Undløse Skole, der er en lille, rar og tryg landsbyskole med 82 elever i et spor fra 0.-6. klasse. Her arbejder vi med selvkørende teams, holddeling, børnesyn og inklusion - vores fysiske rammer samt IT.

Kort fortalt

25 lærere og pædagoger er tilknyttet Undløse Skole. Sammen arbejder vi med fokus på høj faglighed og god trivsel og på at viderebringe glade og godt rustede børn – fagligt som socialt – når vi efter 6. klasse siger farvel til hinanden, og sender vores elever mod Nr. Jernløse Skole.

Elevrådet på Undløse Skole er sammensat af elever fra 3. til 6. klasse. Elevrådet arbejder bl.a. med trivsel, planlægning af fælles arrangementer samt deltager i de skolebestyrelsesmøder, der afvikles på skolen. Elevrådet inddrages også i beslutninger omkring brugen af regler i skolegården og på legepladsen.

Lokal forankring

I Undløse har vi en god, solid børnekultur, der bliver flittigt bakket op af lokalmiljøet. Skolen og hallen er omdrejningspunktet for byens foreningsliv og det tætte samarbejde mellem skolen og foreningslivet, skaber glæde i de fælles aktiviteter. Skolen samarbejder bl.a. med idrætsforeningen og boldklubben om at skabe grobund for sunde almendannende fritidsaktiviteter, bl.a. gennem Håndboldkaravanen, som vi har været heldige at have besøg af de sidste par år. 

Vores værdier – læring, digitalisering og bevægelse

Vi ved, at alle lærer på forskellige måder og det er vores mål, at alle elever bliver så dygtige som de kan. Vi ved, at børn ligesom voksne, har brug for at møde forberedte på hvad dagen skal indeholde. Derfor tilstræber vi at undervisningen differentieres og varieres i forhold til klassen og den enkelte elevs niveau og forudsætninger, ud fra forskellige læringsstrategier og arbejdsmetoder, i de enkelte fag. Dagens program skal være kendt for eleven, det giver tryghed og overblik. Derfor er der en ugeplan til hver klasse, I som forældre kan bruge til at orientere jer og jeres barn om, hvad der skal ske i skolen. Dagens program gennemgås også hver morgen i klassen som optakt til dagen.

Feedback fra lærer til elev og selvevaluering er også inkorporeret  i hverdagen. Vi arbejder løbende med at udvikle en læringskultur, hvor lærerne samarbejder om den gode vurderingspraksis, og hvor eleven gøres til en aktiv medspiller i vurderingsarbejdet. 

I Undløse benytter vi næsten udelukkende digitale læringsportaler, der sammen med brugen af Google sitet ”start.skolen.nu”, udgør elevernes lærerbøger. I 0. klasse har klassen adgang til Ipads, som benyttes til bl.a. små videohilsner og billedhistorier. Vi har endvidere chromebooks til alle elever.

Vi har i vores hverdagspraksis fokus på trivsel og bevægelse.

Sundhed og bevægelse tænker vi ind i det meste af dagligdagen og de små powerbreaks byder ofte på bevægelse udenfor.

Frikvartererne skal bruges på leg og socialisering, derfor har vi på Undløse skole faste rammer for brugen af mobiltelefoner. Det betyder at eleverne ikke må benytte egne mobiltelefoner i skoletiden, medmindre det indgår i en lærerstyret aktivitet. Mobiltelefonen skal derfor opbevares i tasken eller blive hjemme. Skolen forbeholder sig ret til at inddrage telefoner, som bruges uden tilsagn fra en lærer. Telefonen udleveres i disse tilfælde når skoledagen slutter. Hvis elever har brug for at kontakte hjemmet, kan det ske gennem en af skolens medarbejdere.

 

Fokus på trivsel

Forudsætningen for god indlæring er, at man trives i skolen. I Undløse inddrager vi eleverne i dette arbejde – bl.a. gennem elevrådet. Elevrådet inddrages i udarbejdelsen af regler og indretning af skolegården samt bidrager til at skabe gode relationer mellem store som små elever.

I Undløse prioriterer vi et godt og tæt samarbejde mellem skole, AKT (adfærd – kontakt – trivsel), UUV vejledere (understøttende undervisning), SSP konsulenter (skole, socialforvaltning og politi), sundhedsplejersken, sagsbehandlere og psykolog og bestræber os på, at der tæt dialog mellem skole, hjem og førnævnte ressource personale.

Skolen arbejder tæt sammen med Læsetek, som er en del af Holbæk Kommunes Center for specialundervisning. Ordblindescreening af elever med læsevanskeligheder foretages normalt i slutningen af 3. klasse. Hvis elever testes ordblinde, tilbydes de læseunderstøttende værktøjer til gavn for undervisningen. Forældrene inddrages og bliver tilbudt vejledning i brugen af elevens værktøjer samt sparring omkring hvordan de understøtter deres ordblinde barn.

I overgangen mellem børnehave og skole arbejder vi tæt sammen med vores samskabende pædagog. Den samskabende pædagog er de kommende 0. klassers primær pædagog i børnehaven, fra jul og frem mod skolestart. Herefter følger hun med eleverne op i 0. klasse og slipper dem stille og roligt hen over året, for derefter at arbejde mere og mere med de kommende 0. klassesbørn i børnehaven.

 

De gode traditioner

Vi holder meget af at traditionsskabe og de tilbagevendende begivenheder, bidrager med stor værdi til både børn og voksne.

Skolernes Motionsdag løber fredag inden efterårsferien, og foregår for 4.-6. klasse sammen med deres parallelklasser på Nr. Jernløse skole. Dette er med henblik på at skabe brobygning til kommende kammerater i Nr. Jernløse efter 6. klasse.

I Undløse vil vi gerne give eleverne medansvar for at løse nogle af de daglige praktiske opgaver, der naturligt finder sted på en arbejdende skole. Derfor har vi oprettet en mælkepatrulje, hvis job består i, at pakke og fordele mælken til klasserne. Mælkepatruljen tilfalder 5. klasse.

I Nr. Jernløse, Knabstrup og Undløse tager vi sammen på lejrskole i 5. klasse. Den fælles lejrskole er med til at knytte stærke bånd mellem eleverne på tværs af matrikler og understøtter sammenlægningen af klasserne, når de tager hul på 7. klasse i Nr. Jernløse.

I 6. klasse har eleverne mulighed for at blive en del skolepatruljen. Belønningen for indsatsen som skolepatrulje, er billetter til den årlige skolepatruljedag i Tivoli.

Vi runder skoleåret af med en fælles idrætsdag, hvor eleverne er sammen på tværs af klasserne. Fokus for idrætsdagen er ikke de sportslige præstationer, men samarbejde og trivsel.Feedback

Sidst opdateret

25.09.2023

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen